Som pårørende er du også ramt…..

Dig som pårørende.

I samarbejde med Psykolog Susanne Ohrt har vi sat fokus på dig som pårørende til mennesker ramt af neurologisk sygdom.

Vi har skabt en rejse og et frirum, hvor du kan få luft for dine frustrationer, dele erfaringer og blive inspireret med andre i lignende situation som dig.

Når en alvorlig sygdom rammer et menneske, rammer den i virkeligheden også den ramtes omgivelser – og specielt dig som pårørende.

Som nær pårørende, får du hele din tilværelse vendt på hovedet ved, at en alvorlig sygdom har indfundet sig. Som pårørende er du nu ikke alene livsledsager men du bliver også plejeperson for den ramte.

Det begynder som regel i det små. Du skal lige give en arm til at støtte for at holde balancen, måske skal du gentage de informationer du giver, holde på en gaffel eller hælde kaffe i koppen. Senere må du hjælpe din partner til at komme ud af sengen, få tøj på, børste tænder og gennemføre den personlige hygiejne generelt og med et, bliver dine opgaver enormt omfattende.

Det er en stor belastning at være pårørende til et menneske ramt af kronisk sygdom.

Som pårørende pålægger du dig ofte en stor plejeopgave i hverdagen. Du lever i en anspændt og ofte stresset hverdag. Det har måske været nødvendigt at tage orlov eller ligefrem sige dit job op.

Som pårørende oplever du måske følelsen af uoverskuelighed, oplevelsen af ensomhed, uretfærdighed og måske oplever du sorg, vrede eller angst? Det er meget almindelige følelser i sådan en situation og du er ikke alene om det.

Men hvis du skal blive ved med at have kræfter til at støtte op om din partner, er du nødt til at passe på dig selv. Ingen er tjent med, at du bliver så udmattet, at du ikke længere orker.

Rejs med til et pusterum i Sydfrankrig og få fornyet kræfter

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here