integritet-og-sikkerhed

Integritet og sikkerhed

Generelt

Når du klikker dig ind på careinmind.dk / tourcathare.dk indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. På siden cookies kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Personhenførbare oplysninger

Personhenførebare indsamles aldrig uden, at du selv har afgivet disse oplysninger til os.

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, købe en vare eller deltage i en undersøgelse m.v.

Brug af personoplysninger

Personlige oplysninger kan sendes til os online på forskellige måde, enten ved foretagelse af et køb, at udfylde en registreringsformular online, ved at deltage i en konkurrence eller abonnere på et nyhedsbrev.

Personlige identitetsoplysninger kan også afgives til os via kontakt med en af vores medarbejdere via enten e-mail, telefon eller pr. post.

Når du afgiver dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.

I forbindelse med afgivelse af oplysninger personlige oplysninger, herunder om helbredsoplysninger, giver du udtrykkeligt samtykke til, at vi behandler og dele dine personlige oplysninger samt denne følsomme personoplysning med tredjepart for at kunne levere den rejse, anden ydelse og/eller andet produkt, som du har bestilt. Herudover giver du også samtykke til, at dine personoplysninger kan anvendes til at danne grundlag for vores markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik for at kunne give en bedre service.

Beskyttelse af personoplysninger og fortrolighedspolitik

CareInMind er dataansvarlig i overensstemmelse med den danske persondatalov (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) som trådte i kraft 25. maj 2018.

Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor nævnte formål. I forbindelse med afgivelse af samtykke giver du hermed tilladelse til, at afgivne personoplysninger opbevares af CareInMind i fem år.

Ved reklamationer opbevares visse oplysninger i fem år for at opfylde krav i henhold til den danske bogføringslov (Bekendtgørelse af bogføringslov nr. 648 af 15. juni 2006 med senere ændringer) samt CareInMind’s ansvarsforsikringer.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Hvis du har modtaget eller har valgt et password, som giver dig adgang til bestemte undersider på hjemmesiden, er det dit ansvar, at password holdes hemmeligt. Du må derfor ikke dele dit password med andre.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på info@careinmind.dk.

Du kan få urigtige oplysninger slettet eller korrigeret.

Du kan også kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os enten på telefon: +45 5124 4124 eller email: info@careinmind.dk.

Websitet ejes og publiceres af:

CareInMind
Ewaldsvej 1a
3060 Espergærde

Comments are closed.