omk.ledsager

Cheri synstolker og beskriver detaljer, mens den blinde gæst føler på figuren i den gamle kirke.

Dækning af ekstra omkostninger til ledsager

FN’s Handicapkonvention, har til formål at fremme, beskytte og sikre, at alle personer med handicap kan nyde menneskerettigheder og frihedsrettigheder på lige vilkår med andre.

Danmark er som samfund forpligtet til at overholde konventionen.

Af lovgivningen fremgår det endvidere, at hvis man er tilkendt ledsager efter Serviceloven, bevares retten til hjælp under midlertidigt ophold i udlandet.

Af Udlandsbekendtgørelsen §5 fremgår det også, at der i særlige tilfælde kan ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

De særlige tilfælde kræver at du er bevilliget ledsager efter serviceloven og at det ikke er muligt for dig at gennemføre rejsen uden ledsagelse.

Care In Mind har hjulpet en række af sine gæster med at søge om og få dækning af ledsagerudgiften, så de har haft mulighed for at rejse på lige fod med andre ikke-blinde mennesker – vi hjælper også gerne dig, hvis du rejser med os.

Lån vores ledsager

Ønsker din egen ledsager ikke at deltage, eller er han/hun forhindret i at deltage, har vi en række skønne, frivillige ledsagere, som står parat til at hjælpe dig på rejsen.

Du skal selv afholde omkostningerne, herunder rejseomkostninger, til ledsageren. Måske har du mulighed for at få omkostningerne dækket?

Ring og lad os få en snak om, hvorvidt du er omfattet af lovgivningen og hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Telefon nr. 51 24 41 24

Klik og læs indlægget fra DBS’s medlemsblad nr. 11, 2019 – om at få dækket de ekstra omkostninger til en ledsager under udlandsrejser.

Orientering fra Dansk Blindesamfund

På baggrund af et indlæg som et medlem af DBS landsforening – egenhændigt – har skrevet til DBS medlemsblad nr. 12, 2019, opstod der desværre forvirring om, HVEM, som har ret til økonomisk støtte. Efter et godt og konstruktivt møde mellem Care In Mind og Dansk Blinde Samfund’s socialrådgivere glæder vi os over, at DBS’s konsulentordning nu har helt styr på reglerne, hvilket ses af deres indlæg i DBS’s medlemsblad februar 2020:

Dækning af udgifter til ledsager under udlandsophold :
Udlandsbekendtgørelsen §5, giver mulighed for i særlige tilfælde at yde dækning af ekstra omkostninger forbundet med kortvarig ferieophold i udlandet. Dansk Blindesamfunds Konsulentordning hjælper gerne med ansøgninger i de særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre opholdet uden ledsager.
Dette kræver bevilling af ledsager i henhold til servicelovens §97 og at du har et vidtgående handicap der ikke gør det muligt at gennemføre opholdet uden ledsagelse. Du er meget velkommen til at kontakte os i konsulentordningen, så vil vi med glæde hjælpe dig”

Herunder finder du kontaktinfo til Konsulentordningen, som kan rådgive dig og hjælpe dig med at ansøge på .

Jannie Hammershøi – Nordsjælland, Østsjælland, Storkøbenhavn Syd samt Bornholm og Færøerne.  Tlf.: 23 40 92 10 – E-mail: jah@blind.dk

Kenneth Bremer – Vestsjælland, Storstrømmen og Fyn. Tlf.: 23 40 92 02 – E-mail: keb@blind.dk

Mie Prip Henriksen – København, Frederiksberg og Storkøbenhavn Nord. Tlf.: 23 40 92 08 – E-mail: mie.prip.henriksen@blind.dk

Helle Riley – Sydøstjylland, Østjylland og Kronjylland. Tlf.: 23 40 92 19 – E-mail: hri@blind.dk

Suzanne Bæk Holland – Sønderjylland, Sydvestjylland, Midtvestjylland, Viborg-Skive, Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel. Tlf.: 23 40 92 26 – E-mail: sbh@blind.dk

Comments are closed.