omk.ledsager

Cheri synstolker og beskriver detaljer, mens den blinde gæst føler på figuren i den gamle kirke.

Dækning af ekstra omkostninger til ledsager

FN’s Handicapkonvention, har til formål at fremme, beskytte og sikre, at alle personer med handicap kan nyde menneskerettigheder og frihedsrettigheder på lige vilkår med andre.

Danmark er som samfund forpligtet til at overholde konventionen.

Af lovgivningen fremgår det endvidere, at hvis man er tilkendt ledsager efter Serviceloven, bevares retten til hjælp under midlertidigt ophold i udlandet.

Af Udlandsbekendtgørelsen §5 fremgår det også, at der i særlige tilfælde kan ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet.

De særlige tilfælde kræver at du er bevilliget ledsager efter serviceloven §41, 42, 45, 96, 97, 98, 100, 112, 113, 114 eller 118 og at det ikke er muligt for dig at gennemføre rejsen uden ledsagelse på grund af din betydelige funktionsnedsættelse.

Care In Mind hjælper gerne i spørgsmålet om dækning af ledsagerudgiften. Ring og lad os få en snak om, hvorvidt du er omfattet af lovgivningen og hvordan vi bedst kan hjælpe dig. Telefon nr. 51 24 41 24.

Ledsager

Har du brug for ledsagelse, kan vi være behjælpelig med at finde en ledsager. Rejseledsagere påtager sig ikke af personlig pleje.

Karakteristisk for vores rejseledsagere er, at de alle har en positiv tilgang til andre mennesker og livet. De har empati og forståelse for dine behov. De er alle motiveret, omsorgsfulde og giver dig den trygge hjælp, som du har behov for.

Det er vigtigt for os, at der er en god kemi mellem dig og ledsageren.

Ledsageren vil som udgangspunkt møde dig i den danske lufthavn og ledsage dig under hele ferien.

Du skal selv afholde alle omkostninger, herunder rejseomkostninger, i forbindelse med ledsageren. Måske har du mulighed for at få omkostningerne dækket. Ring og lad os få en snak på 51 24 41 24

Klik og læs indlægget fra DBS’s medlemsblad nr. 11, 2019 – om at få dækket de ekstra omkostninger til en ledsager under udlandsrejser.

Dansk Blindesamfund

Du er altid velkommen til at kontakte konsulentordningen i Dansk Blindesamfund, som også kan vejlede dig.

Stine Stenholt

Stine Stenholt – Nordsjælland, Østsjælland og København Syd, tlf.: 92 82 29 36 – E-mail: sts@blind.dk

Kenneth Bremer – Vestsjælland, Storstrømmen og Fyn. Tlf.: 23 40 92 02 – E-mail: keb@blind.dk

Mie Prip Henriksen – København, Frederiksberg og Storkøbenhavn Nord. Tlf.: 23 40 92 08 – E-mail: mie.prip.henriksen@blind.dk

Helle Riley – Sydøstjylland, Østjylland og Kronjylland. Tlf.: 23 40 92 19 – E-mail: hri@blind.dk

Suzanne Bæk Holland – Sønderjylland, Sydvestjylland, Midtvestjylland, Viborg-Skive, Aalborg, Thy-Mors og Vendsyssel. Tlf.: 23 40 92 26 – E-mail: sbh@blind.dk

Comments are closed.