rejseforsikring kronisk sygdom

Rejseforsikring ved kronisk sygdom

Ved en kronisk sygdom, skal man sikre, at rejseforsikringen gælder, inden man tager ud at rejse.

Rejseforsikringsbetingelserne bør nøje studeres i alle enkeltheder før en rejse. Det gælder for alle – også alvorligt syge/kronisk syge – at man via den offentlige rejsesygesikring eller via en privattegnet ferierejseforsikring ikke kan få dækket behandlingsudgifter, hvis man med rimelighed kan forvente, at sygdommen vil medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

En almindelig rejseforsikring dækker kun akut opstået sygdom på din rejse som for eksempel lungebetændelse, nyresvigt og mavesår.

Ved kronisk sygdom, vil en rejseforsikring derfor ikke dække, hvis man bliver indlagt eller har brug for lægehjælp eller medicin i forbindelse med den kroniske sygdom. For at være dækket på rejsen i forhold til kroniske sygdom, skal man have en medicinsk forhåndsgodkendelse.

Medicinsk forhåndsgodkendelse

Enhver som lever med en kronisk sygdom, bør forud for afrejsen skriftligt sikre sig et såkaldt ‘forhåndstilsagn’ om dækning.

En medicinsk forhåndsgodkendelse udstedes af rejseforsikringsselskabet. Den sikrer, at man er dækket i forhold til udgifter i forbindelse med kroniske sygdom. Man får en medicinsk forhåndsgodkendelse ved henvendelse til forsikringsselskabet.

Hvordan, man præcist skal søge, kan variere fra rejseforsikringsselskab til rejseforsikringsselskab. Dog skal man udfylde en helbredserklæring, som danner grundlag for vurderingen.

Man risikerer at skulle betale hele udgiften selv, hvis man tager af sted uden en forhåndsgodkendelse af den eksisterende behandlingskrævende sygdom.

Behøver man en medicinsk forhåndsgodkendelse?

Selvom man er kronisk syg, er det ikke sikkert, at der er behov for en medicinsk forhåndsgodkendelse. Som udgangspunkt skal man kun søge, hvis man har fået ændret i medicinen, er blevet opereret eller haft ekstraordinær behandling inden for de seneste 2 måneder. Vær dog opmærksom på, at nogle rejseforsikringsselskaber kan have andre betingelser.

Har man en nyopstået sygdom, der kræver behandling, eller er man i et udredningsforløb, bør man ligeledes søge om en medicinsk forhåndsgodkendelse. I det hele taget bør rejseforsikringsselskabet kontaktes, for at være på den sikre side.

Kan man rejse trods forbehold?

I princippet kan man godt rejse uden en medicinsk forhåndsgodkendelse. Dog skal man være opmærksom på, at man selv kommer til at dække udgifter i forbindelse med sygdom. Det samme gælder, hvis ansøgningen bliver godkendt med forbehold. I så fald vil rejseforsikringen dække de godkendte udgifter, mens man selv skal afholde udgifter som relaterer sig til forbeholdet.

Comments are closed.