« Program poc blinde 2020

Vandrerejse synshandicappede

Mennesker sidde på en bjergtop og kigger ud over 3 bjergsøer

Vandring for blinde og svagsynet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here