« pårørende

50570730_2470912469591817_5597963951590604800_o

Pårørende til kronisk syge

Fokus på pårørende til ægtefælle ramt af kronisk sygdom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here