legat

Hvad er en fond og et legat?

Kortfattet kan man sige, at det er penge, som uddeles til personer med henblik på at støtte et bestemt formål. Ofte uddeles legater af fonde, men i princippet kan legater uddeles af hvem som helst , fx er det ikke ualmindeligt, at virksomheder og brancheorganisationer uddeler legater.

Uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af SKAT er skattefri op til 10.000 kroner. Den del, der overstiger 10.000 kroner, skal du betale skat af. Alle danske foreninger og fonde, der uddeler skattepligtige legater, har pligt til at indberette beløbene til SKAT. Du har pligt til at tjekke om beløbet er rigtigt.

Det er naturligvis vigtigt at gemme kvitteringen og andre papirer, som kan dokumentere, hvad pengene er anvendt til.

Du skal være kreativt, når du søger legater og ikke kun begrænse søgningen til få formål. Forsøg i stedet at finde flere forskellige legater, som passer til dig og søg i GOD TID. .

Nogle legatadministratorer stiller forskellige formmæssige krav til ansøgningerne – overhold dem men vedlæg gerne et kortfattet personligt brev, hvor man begrunder sin ansøgning.

Det er almindeligt, at der stilles krav om et budget i forbindelse med ansøgningen. Sørg for at lave et realistisk budget som kan gennemføres. Udform det på en overskuelig og letforståelig måde, så man ikke fejlfortolker dine tal.

Mange fonde giver tilskud størrelsesordnen 3.000 til 5.000 kroner da det giver fondene mulighed for at hjælpe mange.

Herunder har vi nogle forslag til fonde som kan søges af synshandicappet. Der findes mange flere fonds-muligheder end dem vi lige har nævnt, så prøv dig frem.

Gode råd til ansøgning:

  • Læs hele legatbeskrivelsen igennem. Hvad det er for nogle forhold, som der lægges vægt på i dette legat?
  • Søg kun de legater, hvor hovedparten af legatbeskrivelsen passer på din situation (Der er mange der søger legater, hvilket betyder at der normalt kun gives til dem, som passer præcist til formålet for legatet).
  • Overhold den evt. tidsfrist for ansøgningen.
  • Beskriv kort og klart hvorfor du har behov for legatet til det formål, du har ansøgt om.
  • Ved krav om ansøgningsskema anvend altid dette. Vedlæg evt. bilag med personlig begrundelse for ansøgningen (Undgå at lave ansøgningen for lang). Husk også dokumentation.
  • Skriv gerne, hvilket konkret legatbeløb du ansøger om (hold dig under kr. 10.000, da de ellers er skattepligtige)
  • Afslut med at tilbyde yderligere oplysninger eller dokumentation, såfremt dette ønskes og vedlæg en frankeret svarkuvert, hvis det kræves.

Comments are closed.