kommunen

Når demens trænger sig på….

Med forventning om en kraftig stigning i antallet af demensramte de kommende år, vil kommunernes budgetter og ressourcer blive mere og mere pressede.

Der er brug for at tænke nyt, utraditionelt og kreativt for at få større effekt af de midler kommunen har til rådighed, samtidig med at levevilkårene forbedres for både de demensramte og deres pårørende.

Vores mål er at medvirke til at optimere de kommunale udgifter, tilbyde kommunen mulighed for evidens for bedre ressourceanvendelse, ved at skabe større kvalitet i de borgeres/familiers liv, som rammes.

I samarbejde med demenskonsulent Inga Primdahl og sygeplejerske Bodil Søndergaard gennemfører CareInMind i øjeblikket et pilotprojekt, hvor deltagerne medvirker ved en startaktivitet og et frivilligt opfølgningsforløb.

Startaktiviteten
Gennem intensivt samvær med faglige og sociale aktiviteter skabes de tætte og vigtige relationer i netværket, som skal bære de videre forløb. For at støtte de demensramte og deres pårørende i at gøre som de plejer og for at skabe de bedste rammer og muligheder for det demensfaglige arbejde, vil startaktivitet have sit udgangspunkt i Sydfrankrig langt væk fra dagligdagens pligter og rutiner, hvilket giver fornyet energi og fokusering på det vigtige.

Aktiviteterne er tilrettelagt i samarbejde med den demensfaglige person med fokus på at aktiviteterne

  • styrker kommunikation og sammenhold i netværket
  • giver mulighed for videreførelse og videreudvikling af aktiviteterne under det frivillige opfølgningsforløb
  • er frivillige og kan tilpasses deltagernes lyst til motion, konkurrence, sjov og leg.

Opfølgningsforløbet
Er et frivilligt opfølgningsforløb. Aktiviteterne gennemføres i Danmark.

Gennem et fortsat intensivt samvær med sociale aktiviteter skal opfølgningsforløbet sikre at netværket styrkes.

Det er de demensramte og deres pårørende, der har ansvaret for videreførelsen af netværket og driften af aktiviteterne – på baggrund af et foreslået program.

Vi har lagt vægt på at opfølgningsaktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med både den demensfaglige person samt de demensramte familier og at aktiviteterne

  • forhindrer ensomhed og isolation ved at støtte de demensramte til øget fysisk aktivitet og socialt samvær
  • bidrager til et ressourcestærkt og trygt netværk, som støtter den pårørende i at håndtere den ændrede livssituation og holde fast i egen livskvalitet

Ønsker din kommune at deltage eller få yderligere oplysninger, så kontakt os her

Kommunerne er pressede ikke kun økonomisk men også i forhold til at kunne højne mulighederne for at skabe større kvalitet i de borgeres/familiers liv, som rammes af demens. Derfor er det nødvendigt at der søges nye måder at supplere indsatserne på for at opnå en større effekt med de midler der er til rådighed.

Nærværende samarbejde vil være et incitament for kommunerne til rent fagligt og økonomisk at opnå en højre effekt for de samme midler.

I vurderingen af investeringen skal medtænkes den tid den demensfaglige person alligevel ville have brugt på de deltagende uden dette tiltag – og den merværdi og kendskab til de deltagende dette intensive forløb vil give den demensfaglig person.

Comments are closed.