Demensramte og pårørende

Rejse, tryghed, støtte, hjælp og rådgivning for demensramte og pårørende

Styrket selvhjulpenhed i Sydfrankrig
Netværksgrupper for demensramte og pårørende

 

Rejse, tryghed, støtte, hjælp og rådgivning for demensramte og pårørende. Vi henvender os til hjemmeboende nydiagnosticerede, yngre og/eller lettere demensramte personer samt deres ægtefæller eller en anden tilsvarende nærtstående pårørende, som kender vedkommende godt.

Formålet er at opnå en større robusthed hos de pårørende, så de bedre kan håndtere hverdagen med deraf større selvhjulpenhed samt mulighed for at udskyde behovet for krævende behandling og pleje af de demensramte, samt forhindre nedslidning og sygefravær hos den pårørende, med samfundsøkonomisk gevinst til følge

Formålet for de demensramte er, at de skal kunne fastholde sin Rejse, tryghed, støtte, hjælp og rådgivning for demensramte og pårørendeidentitet og sit selvværd, for at sikre at de fortsat kan varetage daglige gøremål og forebygge et tidligt og betydeligt funktionstab.

De fleste demensramte har sammen med deres ægtefæller haft store oplevelser ved at rejse. De har oplevet andre kulturer, landskaber og styrket deres samhørighed og kærlighed. Fokus i opholdet er at være sammen om de gode ting, at få store oplevelser og mærke sig selv. Deltagerne vil opleve en god og tryg atmosfære og en gensidig respekt og forståelse. Alt foregår i et tempo som alle kan være med til og med en flexibilitet, hvor vi hurtigt kan agere anderledes.

For at støtte de demensramte og deres ægtefæller (pårørende) i at gøre som de plejer og for at skabe de bedste rammer og muligheder for det demensfaglige arbejde, vil opholdet have sit udgangspunkt i Sydfrankrig langt væk fra dagligdagens pligter og rutiner, hvilket giver fornyet energi.

Den demensramte skal have et relativt godt funktionsniveau og for øvrigt være indstillet på et socialt fællesskab.

Der kan max deltage 18 demensramte/pårørende. Herudover deltager to fagpersoner.

 

Få mere afvide – se videoerne:

Rust dig – når demens bliver en del af hverdagen

 

Styrket selvhjulpenhed til demensramte og pårørende

 

Igangværende projekt – ‘Når demens trænger sig på!’

Demenskonsulent Inga Primdal er faglig ansvarlig på et projekt, hvor hun i samarbejde med Sygeplejerske Bodil Søndergaard skal kigge på, hvorledes et intensivt ophold vil have effekt på

  • gruppen af demensramte. Klarer disse sig længere i eget hjem – støttet af pårørende -og vil tidspunktet for krævende omsorgs- og plejebehov udskydes
  • at en målrettet støtte og opbakning til de pårørende vil forhindrer, at pårørende selv bliver syge med fx stress, depression og angst af at støtte den demensramte, ligesom konflikter kan mindskes
  • at dialogen mellem demensfaglig person og familien styrkes via netværket, hvilket skaber tryghed når de svære samtaler/beslutninger skal træffes
  • pårørendes opbygning af netværk, samt netværkets evne til at skabe vidensdeling

Læs mere om projektet her

Når demens trænger sig på – et tilbud om samarbejde

Comments are closed.