Projekt – når demens trænger sig på

Projekt – ‘Når demens trænger sig på!’

Demenskonsulent Inga Primdal er faglig ansvarlig på et projekt, hvor hun i samarbejde med Sygeplejerske Bodil Søndergaard skal kigge på, hvorledes et intensivt ophold vil have effekt på

 • gruppen af demensramte. Klarer disse sig længere i eget hjem – støttet af pårørende -og vil tidspunktet for krævende omsorgs- og plejebehov udskydes
 • at en målrettet støtte og opbakning til de pårørende vil forhindre, at pårørende selv bliver syge med fx stress, depression og angst af at støtte den demensramte, ligesom konflikter kan mindskes
 • at dialogen mellem demensfaglig person og familien styrkes via netværket, hvilket skaber tryghed når de svære samtaler/beslutninger skal træffes
 • pårørendes opbygning af netværk, samt netværkets evne til at skabe vidensdeling

Se mere om projektet og kommende projekter i denne video:

Når demens trænger sig på
– et tilbud om samarbejde

spec_forside

 

 

 

Projektet består af en startaktivitet og et frivilligt opfølgningsforløb.

Det samlede projekt skaber grobund for at

 • de demensramte og pårørende
  • styrker dialogen til den demensfaglige person
  • styrker dialogen mellem den demensramte og dennes pårørende
  • styrker dialogen demensramte imellem og pårørende imellem
 • den fagprofessionelle kan vurdere
  • den initiale styrke i relationen mellem den demensramte og dennes pårørende
  • styrken i relationen mellem de demensramte og de pårørende som netværk og som ressource i det videre forløb
  • det umiddelbare behov for den faglige støtte

Startaktiviteten gennemføres på Hotel Axat, hvor der etableres et stærkt samlet netværk der udgøres af

 • et netværk af de demensramte,
 • et netværk af de pårørende samt
 • et netværk af den samlede gruppe

Opfølgningsforløbet er et frivilligt forløb, som gennemføres i lokalområdet i Danmark.

Hvad indebærer netværk?

 • Informationsmøde om forløbet.
 • En uges ophold i Sydfrankrig
 • Frivilligt opfølgningsforløb i Danmark, deltagelse af 8-10 ligestillede
 • Et trygt, inspirerende og rummeligt miljø
 • Deltagelse i forskellige aktiviteter
 • Professionel støtte i forløbet
 • Netværksgrupper videreføres i fremtiden

[table id=1 /]

Økonomi
Hvert enkelt forløb tilrettelægges i samarbejde med demensfaglig person. Det er deltagerne selv der afholder omkostningen. Det vil det være muligt for den demensramte at søge Arvid Nilssons Fond med et legat på kr. 10.000,-:

Kontakt os for nærmere oplysning om pris

Comments are closed.