Demensramt

Når demens trænger sig på…

Demensramte, netværk for demensramte og pårørende

De fleste oplever, at hverdagen fuldstændig forandre sig, når de får stillet en demensdiagnose. Det er godt for alle, at støtte til hverdagslivet påbegyndes tidligt i forløbet.

Ved at opnå en større robusthed hos de demensramte vil de kunne fastholde sin identitet og selvværd og derved sikre at de fortsat kan varetage daglige gøremål og forebygge et tidligt og betydeligt funktionstab.

De demensramte har lige fra sygdomsforløbets begyndelse individuelle ressourcer. Sammen skal vi udnytte og styrke de ressourcer de enkelte er i besiddelse af.

 

Hvad får jeg ud af at deltage?

 • Erfaringsudveksling og samvær med ligestillede.
 • Et stærkt og lokalt netværk at gå fremtiden i møde med
 • Motivation og ideer til fysiske og sociale aktiviteter

Indsigt i…

 • Viden om hvordan demens vil være en udviklende proces
 • Aktivitetstilbud og støttemuligheder
 • Jura og sociale ydelser
 • Egne ressourcer

Redskaber til at…

 • Håndtere hverdagen
 • Deltage i daglig aktivitet og sociale relationer
 • Håndtere hverdagens udfordringer
 • Kommunikere godt
 • Strukturere hverdagen og vanernes betydning

Vi har mange forskellige aktiviteter, en af kunne være i selskab med heste:

[table id=2 /]

Comments are closed.