Deltagere

Deltagerene er nydiagnosticerede demensramt og deres pårørendeVores gæster

Deltagerne er hjemmeboende nydiagnosticerede, yngre og/eller lettere demensramte personer, der deltager sammen med en ægtefælle eller en anden tilsvarende nærtstående pårørende, som kender vedkommende godt.

Den demensramte skal have et relativt godt funktionsniveau og for øvrigt være indstillet på et socialt fællesskab.

Der kan max deltage 18 demensramte/pårørende. Herudover deltager to fagpersoner. Det er en fordel hvis alle personer kommer fra samme nærområde.

Antallet er fastsat ud fra at skabe tid og rum til hver enkelt person. Da deltagerne skal kunne fortsætte i et netværk efter startaktiviteten er det væsentligt at de kommer fra samme område.

For projektet ‘Når demens trænger sig på‘, vil det fortrinsvis være borgere i MidtVest jylland.
hotelaxat

Comments are closed.