VELKOMMEN TIL CAREINMIND

’CAREINMIND TAGER ANSVAR OG SKABER TRYGHED’

Når livet er i forandring...

Grib livet - hele livet!

Livet er din største rejse!

Hvert menneske er sin egen historie!

Når demens trænger sig på....
 

Når demens trænger sig på....

Styrket selvhjulpenhed


Gennem intensiv støtte, rådgivning og netværksdannelse med gensidig respekt og værdighed sikrer vi, at den demensramte kan være selvhjulpen længst muligt. Gennem et intenst program får I et ressourcestærkt og trygt netværk, som også skal støtte den pårørende i at håndtere den ændrede livssituation og holde fast i egen livskvalitet. I samarbejde med en række kommuner, fagpersoner og frivillige tilbyder vi et intensivt forløb som rækker ind i fremtiden....
Læs mere ....
 når det handler om CareInMind
 

når det handler om CareInMind

Vi tager ansvar og skaber tryghed


CareInMind har eksisteret i 10 år og har fra starten arbejdet med en generel sikring af bedre anvendelse af dokumenterede behandlingsmetoder. Siden har fokus udelukkende været på at arrangere ophold for særlige målgrupper med henblik på at medvirke til at løse samfundsopgaver blandt andet inden for demens. Et godt liv med en demenssygdom er et tæt samarbejde mellem den demensramte, nærmeste pårørende, de professionelle instanser og frivilligt arbejde....
Læs mere ....
Sydfrankrig og  Hotel Axat
 

Sydfrankrig og
Hotel Axat

Fra dagligdagens trummerum til fornyet energi.


Vi befinder os i den lille Occitanske landsby Axat cirka 85 km fra den spanske grænse. Den charmerende landsbyidyl med de små huse, har en god atmosfære. Omkring os er de dramatiske Pyrenæer. Det kuperede område giver rig mulighed for at spadsere rundt og nyde varmen, floden og solen. Naturen her er inspirerende og revitaliserende. I det lille familieejede Hotel Axat er en varm og hjemlig atmosfære. Her er en uformel tone og her sætter vi nærvær, mennesket og nu’et i højsædet.
Læs mere ....